Việc Làm Online

Nhằm phục vụ nhu cầu việc làm online tại nhà, rutgonlinks.com cần một số bạn CTV có thể làm 1 số công việc online như sau:

Dịch vụ CTV viết content : Các bạn có khả năng viết bài về sản phẩm, review, toplist, du lịch, ….

Dịch vụ  CTV làm Entity : đăng ký tài khoản trên các trang mạng xã hội theo nội dung yêu cầu đã có sẳn

Dịch vụ CTV làm Maps: Những bạn có khả năng tạo maps , seo maps  và có thể xác minh doanh nghiệp cho maps

– Dịch Vụ CTV up bài lên website: Những bạn biết chút về web site  up nội dung có sẳn lên web theo đúng yêu cầu

Các công việc này phù hợp với học sinh, sinh viên muốn kiếm thêm thu nhập

Bạn vui lòng điền vào biểu mẫu để đăng ký việc làm online : https://docs.google.com/forms/d/1sAAZ3OJkcIMrPqlT2lEBB8X0Nen20Ir6FfrrnoqO40E